Persbericht

DIEST – Alle jonge voetballers in Diest laten profiteren van toekomstige
investeringen en intens samenwerken. Dat is waar het nieuwe akkoord tussen de
Stad Diest en de drie voetbalclubs om draait. Met de ondertekening van deze unieke
samenwerking engageren de clubs zich om een overkoepelende vzw op te richten.
Het stadsbestuur zorgt op zijn beurt voor een kunstgrasveld op het Oosterlindeveld
en een tijdelijke opstart met containerkleedkamers op het natuurgrasveld dat reeds
werd aangelegd.

Oprichting gezamenlijke jeugdwerking voetbal

Samenwerken loont. Met die gedachte in het achterhoofd hebben Stad Diest met de
voetbalclubs SPORT013football (jeugdwerking KFC Diest), SK Deurne en Sparta
Schaffen een principeakkoord ondertekend om een gezamenlijke
voetbaljeugdwerking op te richten. Ze zorgen zo voor een ongeziene samenwerking
in de Demerstad.

De voetbalclubs engageren zich om hun jeugdwerking onder te brengen in een
overkoepelende vzw. Die wordt dit voetbalseizoen nog opgestart en krijgt meteen
heel wat verantwoordelijkheden, zoals het beheer van de terreinen in Deurne, Diest
en Schaffen. De bedoeling is om de beschikbare ruimte zo optimaal en efficiënt
mogelijk te benutten door een brug te vormen tussen alle gebruikers van de velden
in de regio.

“De opstart van de samenwerking was geen vanzelfsprekend traject voor de
verschillende partijen, maar we mogen trots zijn op het resultaat. De enige manier
om sportief te groeien en de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden, is
door samen te werken. Ik wil de verantwoordelijken van de verschillende clubs
bedanken voor hun engagement, doorzettingsvermogen en durf om dit project te
laten slagen.”

Alle spelers zullen in de toekomst dus op alle sites terechtkunnen, maar elke club
behoudt zijn eigenheid en aparte ploegen, trainers kunnen worden uitgewisseld en
opleidingen kunnen op elkaar afgestemd worden. De gezamenlijke jeugdwerking
creëert zo ook betere doorgroeimogelijkheden voor talentvolle spelers op lokaal
niveau.

Kunstgrasveld op het Oosterlindeveld

Van zodra de gezamenlijke jeugdwerking een feit is, wil Stad Diest werk maken van
het kunstgrasveld op het Oosterlindeveld in Schaffen. Er wordt een tijdelijke opstart
voorzien met containerkleedkamers op het reeds aangelegde natuurgrasveld. De
nieuwe vzw staat in voor de bouw van een nieuwe kantine en kleedkamers in
Schaffen, op grond van de stad Diest.

“We zijn blij dat er vooruitgang komt in de ontwikkeling van het Oosterlindeveld. Dit
is een belangrijke verbetering en uitbreiding voor (jeugd)voetbal in Diest,”
bevestigen de vertegenwoordigers van de drie clubs.
Door de samenwerking is het stadsbestuur ook zeker dat toekomstige investeringen
álle voetbalploegen ten goede zullen komen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.