50 JAAR SKD – artikel “Boerenbelang” door Franky Goossens

Dit artikel verscheen in aangepaste en verkorte vorm op bladzijde 2 van Het Boerenbelang van 31 augustus 2018 (“Voetbalclub SK Deurne viert gouden jubileum”)

SK DEURNE FEEST!

Voetbalclub SK Deurne viert haar 50-jarig bestaan met leden en sympathisanten

SK Deurne: het begin

50 jaar geleden ontstond op een kermisavond in juli in café ‘Het Hoekske’ van Jef Vranckx (‘Jef van ‘t Menneke’) de idee om in Deurne een voetbalploeg en -club op te richten. Initiatiefnemers van dienst en inspirerende figuren waren in het bijzonder de zoon des huizes Sylvain, Edgard Govaerts, Marcel Wouters en Ludo Ackx.

En zo geschiedde… Onder de inspirerende leiding van voorzitter Roger Maes en ondervoorzitter François Grieten en onder het goedkeurend oog van de Looise apotheker Roger Schoofs die erevoorzitter werd, werd een bestuur geïnstalleerd dat SK Deurne liet geboren worden. De ‘founding fathers’ van SK Deurne waren, naast de voornoemde personen, Robert Peeters (secretaris), Willy Boets (penningmeester), Amandus Vervoort, Paul Persoons, Marcel Verluyten (later jarenlang secretaris), Hubert Van Roy en Louis Govaerts. De eerste trainer werd Gust Luyten: hij kreeg de leiding over een groep enthousiaste jonge Deurnese mannen waarvan er een aantal overkwam van Hulst.

Een geschiedenis in vogelvlucht

Anno 2018 is ‘Het Hoekske’ aan de Hasseltsebaan vervangen door bloemenwinkel ”t Bloemeke’. SK Deurne is gebleven. Onder het voormelde bestuur maakte SK Deurne in 1973 de overgang van het liefhebbersverbond AVVV (Antwerpse Vereniging van Vriendenclubs – Verbond der Kempen) waarin kampioen gespeeld werd, naar de Koninklijke Belgische Voetbalbond. Hierdoor kon SK Deurne – dat in de loop der jaren ook even een vrouwenploeg had – ook met jeugdvoetbal beginnen. 1973 was ook het jaar waarin SK Deurne – mede dankzij het gemeentebestuur – een eigen gepaste infrastructuur kreeg tegenover de SOK: de tijd dat de spelers zich moesten wassen in kommen op het terrein ‘De Hammelterre’ was definitief voorbij.

Over de jaren heen speelde de eerste ploeg van SK Deurne drie maal kampioen, telkens in vierde provinciale: in het seizoen 1977-78 (met Marcel Vanierschot als trainer), in het seizoen 1985-86 (met Frans Peeters als trainer) en in het seizoen 2008-2009 (met Rudy Janssens als trainer).

Ook de jeugdploegen behaalden over de jaren heen meer dan regelmatig titels binnen. De kundige aanpak van jeugdtrainers, veelal oud-spelers, als onder meer Jan Luyten, René Goossens, Willy Verluyten, Johan Paemen, Lucien Verheyden, Theo Vanbael en Romain Vandeweyer was hieraan zeker niet vreemd. Dat er regelmatig een jeugdspeler in het vizier kwam van KFC Diest dan wel Looi Sport, thans THES, hoeft dan ook geenszins te verbazen.

Deze successen waren natuurlijk enkel mogelijk dankzij – naast vele sponsors – helder denkende en vooruitziende voorzitters als – over de jaren heen – Roger Maes, Willy Boets, Robert Boonen en Jef Mondelaers. Zij konden telkens bogen op een veelkoppig en uitstekend bestuur waarbij Polidoor Vandeweyer en Staf Ackx (deze laatste nog steeds een trouwe supporter) niet onvermeld mogen blijven, en een prima vrijwilligerswerking: de vrouwen van de bestuursleden hebben uren totaal belangeloos gewerkt in de kantine, op eetdagen enzovoort. Hiervoor kunnen, in tijden van steeds verdergaande individualisering, alleen maar het grootste respect en dankbaarheid opgebracht worden.

SK Deurne anno 2018… en verder

Anno 2018 staat SK Deurne er nog steeds wat in een tijd van fusies en met de aantrekkingskracht van THES op jongeren geen sinecure is.

Na een paar seizoenen wat mindere prestaties draait de eerste ploeg van SK Deurne terug vooraan mee in het klassement. Met een ervaren coach als Alex Laeveren hoopt SK Deurne ook in 2018-19 tot op het einde terug mee te spelen voor de kampioenstitel.

SK Deurne begint het seizoen 2018-19 met zes jeugdploegen. De opleiding van de jongeren zal dit seizoen, onder supervisie van de nieuwe jeugdcoördinator Vincent Cumps, verder geoptimaliseerd worden. Dit laatste zal te meer het geval zijn nu er voor alle jeugdploegen voorzien zal worden in enerzijds loop- en ademhalingstrainingen en anderzijds techniektraining, dit laatste in samenwerking met voetbalschool Cu-Ba. Ook wordt een samenwerking op stapel gezet met grote broer KFC Diest. Kameraadschap blijft bij dit alles wel voorop staan.

Geïnteresseerde jeugdspelers kunnen zich steeds wenden tot Vincent Cumps: cumpsvincent@gmail.com en 0471662258.

Personen die overwegen het bestuur of de vrijwilligerswerking te versterken kunnen voor verdere informatie contact opnemen met Wendy Thoelen (wendy_thoelen@hotmail.com en 0472375955).

In het seizoen 2018-19 wil SK Deurne ook een vorm van veteranenvoetbal uit de grond stampen. Hiervoor kan men contact opnemen met Nico Renders (nico.renders@telenet.be en 0476311739).

SK Deurne feest op 1 september 2018

Op 1 september 2018 viert voetbalclub SK Deurne haar 50-jarig bestaan in een feesttent op de parking van SK Deurne (tegenover zaal SOK – Hasseltsebaan 43, 3290 Deurne-Diest).

Naast een kleine receptie voor genodigden (in het bijzonder sponsors, stichtende leden en oud-spelers en -trainers van de drie Deurnese kampioenenploegen (seniors)) staan op het programma:

– om 15h.30 een galawedstrijd tussen de kampioenenploeg 2008-2009 en FC Moderne;

– een doorlopende projectie van foto’s over 50 jaar SK Deurne;

– van 17h. tot 19h.: een smakelijke dorpsbarbecue aan een schappelijke prijs;

– van 20h. tot 21h.30: een optreden van de Diestse coverband ‘ReCovered’;

– vanaf 21h.30: muziek (DJ …)

Het programma biedt de leden, de Deurnenaren maar ook andere sympathisanten volop de kans om bij een hapje en een tapje te verbroederen, rond SK Deurne. Voor oud-leden (bestuur, spelers, …) de gelegenheid bij uitstek om eens bij te praten en herinneringen op te halen.

Kaarten voor de barbecue die ook toegang verlenen tot het avonddeel van het feest, zijn te verkrijgen bij Wendy Thoelen: wendy_thoelen@hotmail.com en 0472/375955. Inschrijving kan tot 15 augustus 2018.

 

Auteur: Franky Goossens