50 JAAR SKD – speech voorzitter

Namens het bestuur van SK Deurne heet ik jullie van harte welkom op de receptie naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van SK Deurne, deze week in “Het Boerenbelang” treffend bestempeld als “een gouden jubileum”.

We zijn blij dit te kunnen vieren samen met jullie, en straks met niet minder dan 330 mensen op de barbecue. Het zijn namelijk jullie die er als stichter, bestuurslid van het eerste of tweede uur, vrijwilliger, speler, trainer of supporter voor gezorgd hebben dat SK Deurne een mooie geschiedenis heeft kunnen schrijven en er nog altijd staat: dit laatste is in de huidige tijd van fusies enzovoort al een verdienste op zich.

We zijn ook blij dat we ons jubileum kunnen vieren in aanwezigheid van onze burgemeester, onze schepen van sport en ons Deurnese gemeenteraadslid Monique De Dobbeleer. Het toont hun betrokkenheid en dat appreciëren we zeer zeker. Ook hartelijk welkom aan Benny Reynders, voorzitter van KFC Diest waarmee we een jeugdsamenwerkingsakkoord gesloten hebben dat in de loop van het seizoen verder uitgetekend zal worden.

Ik ga het kort houden want er moet vandaag verbroederd en gefeest worden en herinneringen moeten opgehaald worden. Ik wil gewoon kort drie zaken aanstippen die opvallen bij 50 jaar SK Deurne:
– Ten eerste: wanneer mensen mekaar ontmoeten en mekaar vinden, ontstaan er goede ideeën. Zo was het ook met SK Deurne dat 50 jaar geleden ontsproot aan de toog van café “Het Hoekske” van “Jef van ‘t Menneke”. Is dit een pleidooi om meer op café te gaan? Misschien. Het is in alle geval een pleidooi voor meer ontmoeting tussen mensen in een digitale wereld.
– Ten tweede: wanneer ik hier rond me kijk zie ik mensen van diverse leeftijden en straks op de barbecue komen ook nog onze huidige senioren en jeugdspelers. Eén ding verbindt hen allemaal: de roodwitte kleuren van SK Deurne. Voetbal creëert een band voor het leven die niets of niemand kan doorbreken. Daarom zijn verenigingen en voetbalclubs zo belangrijk.
– Ten derde: in de afgelopen 50 jaar heeft SK Deurne behoorlijk wat successen gekend. Er waren drie kampioenstitels voor de eerste ploeg onder trainerschap van Marcel Vanierschot, Frans Peeters en Rudy Janssens. Ook de jeugd rijfde indertijd – wat nu bijna niet meer bestaat – tal van kampioenstitels binnen: zelfs de destijds legendarische “Beker Het Volk” werd binnengehaald onder leiding van René Goossens. Die successen waren het resultaat van de inzet van en de samenwerking tussen velen die gekenmerkt waren door hun betrokkenheid op en verbondenheid met onze club. Samen kan er dus veel…

Anno 2018 is het niet evident om een voetbalclub in stand te houden. Niet elk kind gaat nog voetballen en als ze eraan beginnen, switchen ze al eens van hobby. SK Deurne worstelt hier bovendien met de aantrekkingskracht van THES. Senioren zijn minder betrokken bij hun club dan vroeger. En de tijd dat bestuursleden en vrijwilligers bij wijze van spreken aan de bomen groeiden, is voorbij.

Hoe wil SK Deurne hier mee omgaan in de toekomst? Eigenlijk door te doen wat in het clublied van SK Deurne staat: “Val aan, dat is beter dan blijven staan”. Voor wat betreft de eerste ploeg ambiëren we de top te spelen in vierde provinciale en in de nabije toekomst te stijgen naar derde provinciale om er een stabiele club te worden. Met Alex Laeveren hebben we hiervoor al een uitstekende trainer.

Vier factoren zijn van groot belang om de voormelde ambitie te realiseren: enerzijds een seniorengroep die met haar hart bij SK Deurne is en anderzijds een degelijke jeugdopleiding die doorstroming naar de eerste ploeg garandeert. De samenwerking met de Cu-Ba-techniekvoetbalschool, de aanstelling van jeugdcoördinator Vincent Cumps en een grotendeels gediplomeerd trainerskorps dat werkt met doelstellingen moet ervoor zorgen dat onze jeugd een goede opleiding krijgt, terwijl het gemoedelijke dorpskarakter toch behouden blijft.
Derde factor is een goede organisatie met voldoende bestuursleden en een uitgebreide vrijwilligerswerking. Toenmalig penningmeester Willy Boets haalde dit bij de viering van 25 jaar SK Deurne al terecht aan als een fundamentele vereiste voor het voortbestaan van SK Deurne. Ik herhaal bij deze vandaag graag zijn oproep.
Tot slot is een uitbreiding van onze infrastructuur een must, hopelijk kan het uitbreidingsproject rond de SOK hierbij dienstig zijn.

Rest me nog enkele personen te bedanken. Spijtig genoeg zijn een aantal van hen niet meer onder ons maar ik ben er zeker van dat ze mijn woorden ergens wel zullen horen en dat ze tevreden zullen zijn dat SK Deurne nog steeds verbindt. Vooreerst de mannen die het initiatief namen om SK Deurne op te richten. Hieronder Sylvian Vranckx, Marcel Wouters en Ludo Ackx. Van groot historisch belang is natuurlijk ons stichtend bestuur onder leiding van voorzitter Roger Maes, ondervoorzitter François Grieten en erevoorzitter Roger Schoofs. Het gaat hier om Robert Peeters, Willy Boets, Amandus Vervoort, Paul Persoons, Marcel Verluyten, Hubert Van Roy en Louis Govaerts. Mannen, hartelijk dank voor wat jullie voor SK Deurne gedaan hebben.
Onze dank gaat voorts uit naar alle andere bestuursleden die zich over de jaren heen ten dienste gesteld hebben van SK Deurne. Het zijn er te veel om op te noemen maar Robert Boonen, Polidoor Vandeweyer, Staf Ackx en Jef Mondelaers mogen niet onvermeld blijven. Heel veel dank en respect voor de vrijwilligers waaronder de echtgenotes van al die vroegere bestuursleden die zich ontelbare uren belangeloos ingezet hebben voor SK Deurne. Uiteraard ook bijzonder veel dank aan alle trainers en spelers die ooit lang of minder lang de kleuren van SK Deurne verdedigd hebben. Spijtig genoeg konden we niet iedereen uitnodigen op deze receptie, anders zouden we ongetwijfeld failliet zijn.
Alvorens ik het woord doorgeef aan Monique De Dobbeleer die zich in de Diestse gemeenteraad hard inzet voor Deurne en SK Deurne en alvorens we er eentje of meer drinken op ons jubileum en hopelijk op de volgende 50 jaar, dien ik namens het bestuur één persoon in het bijzonder te bedanken. Zonder haar was dit evenement nooit geworden wat het nu is. Ze heeft vakantiedagen, avonden en weekends opgeofferd om deze dag een echt feest te laten worden. Wendy Thoelen, van harte dank. Jouw pa zou fier op je zijn, en deze bloemen zijn meer dan terecht voor jou…