aangifte sportongeval

 • WAT MOET IK DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP EEN VOETBALVELD?

  Zodra de eerste hulp is verleend en/of de noodsituatie voorbij is, neem je zo snel mogelijk contact op met de gerechtigd correspondent (GC) van jouw club.

  Twee mogelijkheden:

  • De GC voert het ongeval rechtstreeks in ons E-Kickoff platform in en geeft je het medisch attest dat moet worden ingevuld en ondertekend door de arts + handtekening en kleefbriefje van het ziekenfonds van de speler.
  • Je overhandigt het aangifteformulier en het naar behoren ingevuld en ondertekend medisch attest zo spoedig mogelijk aan de GC voor verdere afhandeling.

  Belangrijk

  • Je GC moet de aangifte ten laatste binnen 21 dagen na het ongeval indienen.
  • Alle communicatie (ontvangstbevestiging, terugbetalingsbewijs, …) verloopt via de GC van de club.
  • Kinesitherapiesessies: indien niet vermeld op het medisch attest of indien bijkomende sessies worden gevraagd: de speler of de club moet ons vóór het begin van elke nieuwe reeks een kopie van het medisch voorschrift toezenden.

Medische kosten (artsen, kinesitherapie, ziekenhuisopname, apotheek, ambulancevervoer,…) tot de datum van herspelen en maximaal 2 jaar na de datum van het ongeval.

De verzekering vergoedt het remgeld, d.w.z. het verschil tussen het RIZIV-barema en de tussenkomst van het ziekenfonds. Extra kosten worden niet vergoed (bijvoorbeeld: niet-geconventioneerde artsen).

WELKE MEDISCHE KOSTEN WORDEN NOOIT TERUGBETAALD ?

We komen nooit tussen in producten of prestaties zonder RIZIV-code of waarvoor er geen tussenkomst is van het ziekenfonds, bijvoorbeeld:

 • huur materiaal (krukken, enz.).
 • osteopathie of chiropractie
 • bril (behalve voor scheidsrechters)
 • neusmasker
 • isokinetische test
 • Covidtest