jeugdwerking

Lid worden?

Heb je zin om te voetballen? Zijn een goede groepssfeer en professionele doch persoonlijke begeleiding een must voor jouw?
Dan is SK Deurne voor jouw dé geschikte club. We groeien nu al jaren na elkaar en tellen ondertussen al bijna 100 jeugdspelers. Je traint en speelt wedstrijden met jongens en meisjes van jouw leeftijd. Daarnaast organiseren we nog tal van activiteiten om de groepssfeer te bevorderen.

Wat krijgt u van ons?

Alle nieuwe jeugdspelers worden aangesloten bij de bond en zijn hierdoor ook verzekerd.
Ze krijgen ook een nieuwe training (broek + vest),  een paar kousen en een nieuwe voetbaltas.
Bovendien mogen de jeugdspelers steeds gratis komen kijken naar de thuismatchen van de 1e ploeg.

Keepers krijgen bovendien een waardebon voor handschoenen of andere keeperskledij.

Voor de wintermaanden (dec, jan en feb) wordt er, indien nodig, voor elke ploeg een zaal gereserveerd zodat er 1x per week indoor getraind kan worden

Meer informatie? Contact opnemen?

DIRK VAN DEN BLOCK
0495 / 760 866

FAIRPLAY

1. Speel Sportief

2. Speel steeds om te winnen maar wees waardig in je verlies

3. Volg de regels van het spel

4. Respecteer:
– tegenstanders
– Ploegmaats
– Scheidsrechters
– Officiëlen
– Trainers / afgevaardigden
– Vrijwilligers
– Supporters

5. Eer de mensen die de goede naam van het voetbal verdedigen

6. Promoot het voetbal

7. Zeg neen tegen
– Corruptie
– Drugs
– Racisme
– Discriminatie
– Geweld
– en andere gevaren voor de populariteit van onze sport

8. help anderen om aan deze verleidingen te weerstaan

9. Stel de mensen die onze sport in diskrediet brengen aan de kaak

10. Verbeter de wereld dankzij voetbal

ANTI-DOPING

  1. Gebruik geen doping

  2. Check je geneesmiddelen op verboden stoffen (sowieso slechts te gebruiken indien therapeutisch noodzakelijk na advies van je arts)

  3. Wees voorzichtig met voedingssupplementen (zeker deze via het internet, consulteer desnoods een voedingsdeskundige)

Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan.

Er wordt op de internationale dopinglijst een onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën: sommige stoffen en methoden zijn altijd verboden, andere zijn alleen verboden binnen wedstrijdverband of zijn verboden bij bepaalde sporten.

Op www.dopinglijn.be kun je van elk geneesmiddel in België nagaan of het al dan niet een verboden stof bevat, en of voor het gebruik ervan een ‘toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN)’ vereist is.

Let op bij het gebruik van voedingssupplementen! Als ze nodig zijn, bijvoorbeeld na advies van een arts of voedingsdeskundige, dienen ze alleen voor kortdurend gebruik en als aanvulling op de normale, gezonde (sport)voeding. Koop geen supplementen via het internet waarvan je de herkomst niet kent! Als je ze toch gebruikt, is dat op eigen verantwoordelijkheid. De inhoud stemt niet altijd overeen met de ingrediënten die op de verpakking vermeld staan. Zo kun je je gezondheid schaden of positief testen bij een dopingcontrole.

Als een sporter of begeleider schuldig wordt bevonden aan een dopingpraktijk, zal het tuchtorgaan een disciplinaire sanctie opleggen: een schorsingsperiode en/of een boete. Tijdens de schorsingsperiode is het verboden om deel te nemen aan sportactiviteiten in georganiseerd verband (wedstrijden of trainingen), ongeacht de sporttak, discipline of hoedanigheid. Daarnaast kan ook een strafrechtelijk gevolg gegeven worden aan inbreuken tegen de hormonen- en drugswetgeving. Het begaan van een dopingpraktijk heeft ook ruimere gevolgen, zoals reputatieverlies, imagoschade voor de sport of financiële, familiale en sociale gevolgen. En vergeten we niet de mogelijke onherstelbare gezondheidsschade, zowel fysiek als psychisch, of het verslavende karakter die het nemen van doping kan meebrengen!

Zowel NADO Vlaanderen (Vlaamse overheid), de nationale en internationale sportfederaties als het Wereldantidopingagentschap WADA kunnen in Vlaanderen dopingcontroles uitvoeren:

  • binnen wedstrijdverband,
  • onmiddellijk na een wedstrijd,
  • of buiten wedstrijdverband, wat in theorie op elk ogenblik kan en voornamelijk bij topsporters gebeurt.

Al wie in georganiseerd verband aan sport doet, van de recreatieve fitnesser of de amateursporter tot de topsporter, kan gecontroleerd worden. Bepaalde sporten of categorieën van sporters worden meer gecontroleerd dan andere. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de dopinggevoeligheid of het belang van de sporttak.