De perfecte sportouder?

Onderstaande tips van Klasse zorgen ervoor dat jij dé perfecte sportouders langs de zijlijn wordt!

Voor de match

 • Ik toon belangstelling voor de sport van mijn kind en ga regelmatig kijken en supporteren.
 • Ik vraag mijn kind om ervoor te gaan, altijd zijn best te doen, maar vooral plezier te maken.
 • Ik fok mijn kind niet op, leg geen overdreven druk op zijn schouders maar stimuleer hem wel om zijn talenten te ontwikkelen.
 • Ik stimuleer mijn kind om zich aan de regels van het spel en de fair play te houden.

Tijdens de match

 • Ik gebruik geen agressieve of schunnige taal langs de zijlijn.
 • Ik applaudisseer voor knap spel, zowel van het team van mijn kind als van de ploeg van de tegenstrevers.
 • Ik moedig mijn kind aan en maak het niet af voor zijn fouten.
 • Ik respecteer de beslissingen van de coach en de scheidsrechter.
 • Tijdens de wedstrijd moedig ik aan, de instructies geeft de trainer.

Na de match

 • Als ik niet akkoord ga met de coach, praat ik er met hem over.
 • Ik leer mijn kind respect op te brengen voor de prestatie van de tegenstrever.
 • Ik kijk naar de inspanningen van mijn kind, en niet alleen naar de score of de eindstand.
 • Na de wedstrijd bekijk ik samen met mijn kind wat goed liep, wat minder en wat we eruit kunnen leren.