trainingen

  • TRAININGEN

Elke jeugdploeg traint 2x per week 75 minuten getraind.
Hiervan wordt 60 minuten training gegeven door de eigen jeugdtrainer en neemt techniekschool Cu-Ba 15 minuten van deze training voor zijn rekening om specifieke techniektrainingen te kunnen geven.

U6, U7, U8 en U9:
– dinsdag en donderdag
– 17u45 –> 19u00

U11
– maandag en woensdag
– 17u45 –> 19u00

U15:
– maandag en woensdag
– 18u15 –> 19u30

Keepers
Keepers krijgen aparte keeperstraining op maandag.
U07/U09 Maandag keepers training 17u45 tot 18u15
U11/U15 Maandag Keepers training 18u30 tot 19u15